• Links Directory: [3]
  • »
    Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova (UAP RM)
    http://www.arta.md/
    Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova (UAP) este o organizaţie profesională, neguvernamentală, obstească, apolitică, fără scop lucrativ sau patrimonial, constituiţa din creatori în domeniul artelor plastice, cum ar fi: pictură, sculptură, grafică, arte decorative, scenografie, foto-video, design, critică şi istorie a artei
    Uniunea Artiştilor Plastici din România
    http://www.uappr.ro/
    Asociaţie profesională, neguvernamentală şi nonprofit, personalitate juridică de utilitate publică şi de interes national
    AIAP UNESCO, Paris
    http://www.aiap-iaa.org/aiap_monde-gb.html
    L'Association Internationale des Arts Plastiques est une ONG coopérant avec l'Unesco pour la protection et la liberté des artistes plasticiens dans le monde